Thông tin nhân viên Ycompany


Dr HỒ MỘNG THÙY DƯƠNG
Phó chủ tịch - Giám đốc Kinh doanh


Dr NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Giám đốc dự án MISD, O4P, CCD
Dr HỒ THỊ THANH TUYỀN
Giám đốc dự án SSO, POS, LO, OSP
Dr NGUYỄN THỊ BẠCH LAN
Giám đốc dự án SSP, trưởng ban biên tập Bản tin 49P
Dr NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH
Trưởng phòng kinh doanh


Dr NGUYỄN THU TRANG
Phụ trách SSO, POS Hà Nội
Dr NGUYỄN HOÀNG GIA
Phụ trách Yvindent
Dr NGÔ TUẤN ANH
Giám đốc sáng tạo
Dr CHẾ QUANG PHƯỚC
Phụ trách SSP Hà Nội

Dr NGUYỄN QUỐC ĐẠT
Phụ trách Marketing